Historia tatuażu

Obecnie, zwłaszcza w kulturze zachodniej status tatuażu jako sztuki jest już silnie ukonstytuowany. Świadczą o tym chociażby istniejące od kilkunastu lat muzea tatuażu w Europie, Japonii i na Antypodach, takie jak: The Amsterdam Tattoo Museum, The British Tattoo History Museum, Tattoo Museum Buenos Aires, The Baltimore Tattoo Museum, Tattoo Art Museum of San Francisco, The National Tattoo Museum of New Zeland, Yokohama Tattoo Museum, Tokyo Tattoo Museum.

Tattoo - historia Początki stosowania różnych ozdób cielesnych gubią się w mrokach dziejów. Termin tatuaż został zapożyczony z języka polinezyjskiego — w dialekcie tahitańskim słowo tatau oznaczało malowidło, znak — przez wybitnego angielskiego podróżnika, odkrywcę i badacza Jamesa Cooka i po raz pierwszy użyty w napisanej przez niego relacji z podróży dookoła świata, która ukazała się drukiem w Londynie w 1773 roku.

Słowo tatuaż po raz pierwszy trafiło do "Słownika Medycyny" P.Nystera w Belgii w 1856r. i po tej dacie ukazała się w całym świecie niezliczona ilość opracowań naukowych starających się zgłębić ten fenomen.

Tatuaż znany jest od czasów starożytnych oraz wśród społeczeństw plemiennych Oceanii, Półwyspu Malajskiego i Afryki a także u Indian północnoamerykańskich i Japończyków.

Tatuaż inspirowany sztuką japońską jest od XIX wieku jednym z najpopularniejszych motywów, jaki Europejczycy i Amerykanie wykonują na własnych skórach.

Tatuaż pełnił role magiczne, rytualne, religijne, stygmatyzujące środowiska patologiczne oraz oznaczające rangi oraz funkcje klanowe i wojskowe.

Tattoo - historia Japonia uznawana jest jako jedna z jest kolebek dzisiejszego tatuażu. Pierwsza wyzwoliła się z funkcjonalizmu i marginalizacji tatuażu jako sztuki. To w Japonii tatuaż jako jedna z form sztuki wyrasta na wyznacznik i wzór dla innych dziedzin sztuki.

Po wielu wyraźnych dowodach i świadectwach wzajemnego przenikania się sztuki tatuażu z japońską sztuką drzeworytniczą, w XVII wieku tatuaż zdobywa prymat i to on jest wyznacznikiem trendów i kierunków w drzeworytnictwie na terenie Japonii. To właśnie ten okres jest wskazywany na początek tatuażu jako działalności artystycznej, czyli de facto rozpoczyna karierę tatuażu jako sztuki.

Znanymi tatuażystami byli Picasso, Fidzita, Martin Hildebrandt, Tom Riley i William Sutherland.

Sztuka tatuażu pociąga za sobą ogromne wyzwania, gdyż dla jego twórcy poza powołaniem do życia obrazów wiele emocji i doznań daje umiejscawianie ich na najbardziej delikatnym materiale, ciele ludzkim.